ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΜΕ SMS

Στείλτε εύκολα και γρήγορα SMS στους πελάτες σας με τα στοιχεία της click-away παραγγελίας τους.

Ξεκινήστε σήμερα με 10 SMS ΔΩΡΕΑΝ

ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΔΩΡΕΑΝ